Gå direkt till textinnehåll

AISAB får ansvar för prehospital bakjour och vårdtjänsten i ambulanshelikoptern

Datum 27 november 2023

Den prehospitala vården tar nya steg mot en mer sammanhållen verksamhet när AISAB får två nya uppdrag, vårdtjänsten i ambulanshelikoptrarna och prehospital bakjour på prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD).

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Stockholm beslutade i förra veckan att skriva ett nytt avtal med SOS Alarm AB gällande prioriterings- och dirigeringstjänsten från och med november 2024, i beslutet framgår att funktionen prehospital bakjour flyttas över till AISAB.

Utöver det har även nämnden beslutat att upphandla ambulanshelikoptervården i regionen. I beslutet framgår att AISAB kommer att bemanna vårdtjänsterna i ambulanshelikoptern. Nytt är att ambulanshelikoptern som går dygnet runt bemannas med läkare. Det nya uppdraget innebär att AISAB blir ansvarig vårdgivare för ambulanshelikoptern.

"Vi är glada och stolta över att få utökat förtroende att driva vården i ambulanshelikoptern och en så viktig verksamhet som bakre läkarstöd på PoD” säger AISABs VD Åke Östman.

Prehospitala bakjouren tas över från november 2024 och vårdtjänsterna i ambulanshelikoptern från februari 2025.

Bakgrund

Förlängd avtalstid för PoD

Den 14 juni 2022 beslutade HSN om ett organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD). Arbetet är inte i sådan fas att det är möjligt att helt överta och driva PoD i regionägd vård från att den nuvarande avtalstiden med SOS Alarm löper ut den 1 november 2024. Under en övergångsperiod tecknas därför ett nytt avtal med SOS Alarm, så att regionen kan förbereda övertagandet av tjänsten på ett patientsäkert sätt.

Ansvarsfördelning för ambulanshelikoptern

AISABs roll kommer bland annat att innefatta besättning med medicinsk kompetens bestående av sjuksköterska, läkare och medicinsk utrustning. Helikopterleverantören omfattar ambulanshelikoptrar, flygoperativ ledning, pilot, HTC, flygtekniker med mera.

Dela