Gå direkt till textinnehåll

Psykiatriutskottets ordförande besöker AISAB

Datum 8 september 2023

Idag besökte Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott, vår ambulansstation i City för få en fördjupad kunskap om den akuta prehospitala psykiatrin och för att uppmärksamma Suicidpreventiva dagen, den 10 september.

Politikerbesok

Sandra träffade våra medarbetare Rebecca Almerén, psykiatrisjuksköterska och Mattias Holmqvist, ambulanssjukvårdare och samordnare för psykiatriambulansen. Hon fick också en visning av psykiatriambulansen.

Inom AISAB finns två psykiatriambulanser (PAM) som kan larmas ut av SOS Alarm till patienter med akuta psykiatriska tillstånd och ofta handlar det om risk för suicid (självmord).

PAM är en efterfrågad tjänst i regionen och den 29 augusti stärktes det prehospitala psykiatriska omhändertagandet genom att avtalet med Region Stockholm förnyades. Det innebär bland annat att vården för patienterna förbättras genom att drifttiderna utökas då en av psykiatriambulanserna kommer att finnas tillgänglig dygnet runt.

Dela