Gå direkt till textinnehåll

Statsministern och socialministern besökte AISAB

Datum 22 november 2023

Idag, onsdag 22 november, besökte statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed AISABs ambulansstation City för att träffa medarbetare, lära sig mer om psykiatriambulanserna samt hålla en pressträff.

Bild när statsministern och socialministern besöker AISAB

Under besöket visade statsministern och socialministern ett stort intresse för arbetet i psykiatriambulansen (PAM) och bemötandet av patienter med psykiatriska problem. Samtalet handlade också om samarbetet mellan polis och den psykiatriska vården, där vikten av att rätt kompetens möter rätt person och att snabbt kunna vara på plats lyftes fram. Idag är det oftast poliser som är först på plats och möter personer med psykiatriska problem, exempelvis de som är suicidala, och där PAM-enheten är en viktig och efterfrågad resurs. Man pratade också om ett projekt där en sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri finns på prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) på SOS Alarm för att ge stöd i bedömningen vid utlarmning av ärenden som handlar om akuta psykiatriska omhändertagande. 

Ministrarna mötte flera av våra medarbetare, bland annat psykiatrisjuksköterskorna, Rebecca Almerén och Filip Grbovic, Mattias Holmqvist, samordnare för psykiatriambulansen och representanter från AISABs ledning. 

- Det känns viktigt med besök av våra beslutsfattare för att få möjlighet att lyfta fram vinsten av att patienter får träffa rätt resurs för att få en specialistpsykiatrisk bedömning när vi jobbar patientcentrerat och utgår från patients behov, säger Rebecca Almerén. 

Efter besöket hölls en pressträff för att berätta om satsningar inom området psykisk ohälsa. 

- Vi ser ett stort intresse hos både nationella och Region Stockholms beslutsfattare att besöka oss för att lära sig mer om prehospital psykiatrisk vård och vi välkomnar politikernas engagemang för en så viktig och ibland livsavgörande samhällsfunktion, säger VD Åke Östman.

Dela