Gå direkt till textinnehåll

Tema hållbarhet på Ledarforum för chefer

Datum 20 oktober 2023

Onsdag, 18 oktober 2023, träffades AISABs chefer för få kunskap om Region Stockholms och AISABs miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. De gästades av representanter från Region Stockholm och Sveriges jämställdhetsminister.

Ledarforum

Under förmiddagen gästades forumet av regionens Hållbarhetsdirektör, Hållbarhetsstrateg och Miljöchef. De presenterade Region Stockholms styrdokument inom hållbarhetsområdet med fokus på hur vi tillsammans ”gör verkstad” av dessa i det dagliga arbetet.

Eftermiddagen ägnades åt social hållbarhet för att vidareutveckla det patientnära arbetet inom barnrätt och våld i nära relationer.

Ludmilla von Zweigbergk, Strateg för barnrättsfrågor inom Region Stockholm, började med att presentera Barnkonventionen och hur den påverkar det patientnära arbetet med barn.

Från AISAB berättade Sandra Gisslen, Övergripande samordnare barnrätt och André Oliveira, Barnrättsombud på Västerort om barnsättsarbetet inom vår verksamhet. De informerade också om att det inom kort kommer att finnas en rutin för orosanmälan för barn under 18 år till Socialtjänsten.

Därefter presenterade Angelica Liss Tano, sjuksköterska på station Söder, olika definitioner av våld i nära relationer och hur vi i vårt arbete ska våga fråga om våld.

Dagen avslutades med att jämställdhetsminister, Paulina Brandberg, gav sin syn på köns- och hedersrelaterat våld.

Under dagen fick cheferna möjlighet att diskutera med varandra och från gruppdiskussionerna togs många förbättringsförslag fram för att vidareutveckla AISABs hållbarhetsarbete.

Deltagare på ledarforum

På bilden: AISAB Verksamhetsutvecklare, Lotta Thorén, Christoffer Nelson, Miljöchef och Carolina Pettersson, Hållbarhetsdirektör i Region Stockholm
Fotograf: Carolina Fors

 
Dela