Gå direkt till textinnehåll

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Datum 4 mars 2024

AISABs patientsäkerhetsberättelse 2023 är en årlig sammanfattning av det arbete som har gjorts för att vidareutveckla och följa upp vår patientsäkerhet.

Medarbetare tar blodtryck och kollegan lyssnar på lungorna på patienten bak i ambulansen.

Patientsäkerhetsarbete innebär att vi ska utveckla och säkerställa patientens vård och behandling. Samt att arbeta för att eliminera vårdskador.

Inblick i patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsberättelsen är till för att patienter, närstående och medarbetare ska få inblick i hur vi arbetar med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Under året har vi exempelvis följt upp, analyserat och genomfört förbättringsåtgärder utifrån inkomna avvikelser.

Bakgrund

Enligt patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter är alla vårdgivare skyldiga att skriva en patientsäkerhetsberättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. 
 
Läs vår patientsäkerhetsberättelse här

Dela