Gå direkt till textinnehåll

Så hanterar AISAB personuppgifter

När du har kontakt med AISAB behöver vi ibland registrera dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara att vi skriver en patientjournal när du har fått vård i ambulansen, om du söker jobb hos oss, prenumererar på lediga jobb eller skickar in ett kontaktformulär via vår webbplats. Det finns även andra sammanhang då vi behandlar personuppgifter som:

  • i hälso- och sjukvårdsregister
  • forskning inom vårdområdet
  • personal- och löneadministration
  • kursadministration vid utbildningar och kurser.

Vi har ett stort ansvar för att se till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra vård, en säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet. AISAB inhämtar och spar aldrig mer information än vad vi behöver.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto eller kontaktuppgifter. Det kan också vara mer känslig information om hälsotillstånd.

Lagen styr

Att hantera en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut uppgifter.

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen. AISAB har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt utifrån den lagstiftningen.

På följande webbplatser finns det mer information om lagar och regel som skyddar dina personuppgifter och hur personuppgifter i vården hanteras.

Om du har frågor kring hur AISAB arbetar med hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info.aisab@regionstockholm.se.