Gå direkt till textinnehåll

AISAB fick pris för Sveriges första psykiatriambulans

Datum: 13 augusti 2020

Psykiatriambulansen har fått Mobila vårdens pris 2019. Priset delades ut i samband med konferensen Nationellt samtal om den mobila vården den 14 augusti.

PAM, psykiatriambulansen, kallas den enhet som kommer till patienter som mår akut psykiskt dåligt. Det rör sig ofta om personer där SOS Alarm bedömer att det råder risk för suicid (självmord), att någon tagit en överdos eller av annan anledning mår akut psykiskt dåligt.

Fakta PAM:
Projektet med PAM,  Psykiatrisk Akut Mobilitet började som en pilotstudie 2015. Projektets syfte var att hitta former för att kunna erbjuda ett bättre prehospitalt omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa. De positiva erfarenheterna ledde till att Stockholm som första region i landet införde PAM permanent i januari 2017. Psykiatriambulansen är bemannad med en ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterskor inom psykiatri. Enheten är i drift veckans alla dagar kl. 14.00 -02.00.
dela:Lotta Höijer