Gå direkt till textinnehåll

Digital disputation drog in rekordmånga deltagare

Datum: 17 februari 2021

Jakob Lederman godkändes på disputationen och är numera forskare. Det blev en stor dag färgad av Coronasituationen med över 100 deltagare.

Disputationen som ägde rum på KI-SÖS och även digitalt via Zoom, hade över 100 deltagare inloggade, vilket överraskade den nyblivna forskaren Jakob Lederman
Disputationen som ägde rum på KI-SÖS och även digitalt via Zoom innan jul, hade över 100 deltagare inloggade, vilket överraskade den nyblivna forskaren Jakob Lederman:
- Stödet jag fick kändes fantastiskt. Även om de flesta inte befann sig i samma rum som mig. Forskning handlar om att ingenting är skrivet i sten. Nya perspektiv kommer fram och man kan se resultat på olika sätt eller utifrån en annan kontext. Disputationen var på så sätt enormt berikande för mig. Jag hoppas att universiteten behåller möjligheten att ha disputationer digitalt även efter pandemin. Det pågår intressanta disputationer i hela landet men det finns sällan tid att flytta på sig fysiskt för att delta, förklarar han.

Att ovanligt många deltog i disputationen, både forskarkollegor och kliniska kolleger, alltså ambulanspersonalen, visar även att forskning om ambulanssjukvården drar mycket uppmärksamhet.

- Ambulanssjukvården i dess nuvarande form är så pass ung rent organisatoriskt. På 15 år har ambulanssjukvården gjort en enorm resa från en nästintill ren transportorganisation till att bli en organisation där medarbetarna som är medicinskt ansvariga i ambulanserna, har specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. Kravet på att vi ska bedriva evidensbaserad vård, vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, är ett lagstadgat krav. Kunskapen kring forskningsmetodik och vikten av att bedriva vård som evidensbaserad är stor inom organisationen. Det finns ett stort behov av den här typen av forskning.

I framtiden vill Jakob fortsätta bedriva klinisk nära forskning.
- Mitt mål är att bedriva forskning som är tydligt tillämpbar i kliniken och som kommer medarbetare och patienter tillgodo, avslutar han.

Läs mer om Jakob Ledermans forskning.

 
Text: