Gå direkt till textinnehåll

Robert Ivic disputerar 11 februari

Datum: 7 februari 2022

Robert har studerat förekomsten och identifieringen av allvarlig sjukdom bland patienter med ospecifika symtom i ambulanssjukvården. Välkommen att delta på disputationen via Zoom.

Bild på Robert Ivic

Vår kollega, specialistsjuksköterskan Robert Ivic, försvarar sin avhandling vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (Karolinska institutet) den 11 februari 2022 kl 09.00.

Du kan delta via Zoom och ta del av en intressant diskussion om ny kunskap. Avhandlingens titel är ”Serious conditions in patients presenting with non-specific chief complaints to the Emergency Medical Service (EMS)”.

Robert om sin forskning

Dagligen möter ambulanspersonal patienter med ospecifika symtom, det vill säga symtom som inte kan tydligt avgränsas eller kopplas till specifika sjukdomstillstånd. Dessa patienter uppvisar ofta vitala mätvärden inom normalintervallet.

Upp till en tredjedel av patienterna har allvarliga sjukdomar som är svåra att upptäcka vilket försvårar bedömningen och den fortsatta vården av patienten.

Då markörer mätta i blod visat sig vara otillräckliga för att identifiera de med allvarliga sjukdomar har ambulanspersonalens systematiska arbete med bedömning av patienten framkommit som en viktig faktor. Det visar sig genom att färre patienter med allvarliga sjukdomar hänvisas till egenvård jämfört med dem som inte har allvarliga sjukdomar.

Sammanfattningsvis är denna vanligt förekommande patientgrupp fortsatt komplex och identifieringen av allvarliga sjukdomar ett ämne för fortsatt forskning.

Delta via Zoom 
Läs mer om Roberts forskning
Läs mer om Robert Ivic

dela: