Gå direkt till textinnehåll

Samverkansövning i sjukvårdsledning

Datum 16 maj 2022

Under några dagar övade de prehospitala vårdgivarna i Region Stockholm tillsammans med EKMB för att stärka ambulanspersonalens kunskaper och förmåga i att leda och samordna sjukvårdsinsatser vid särskilda händelser, så kallad Prehospital sjukvårdsledning.

Prehospital sjukvårdsledning följer en nationell ledningsmodell och är ett standardiserat arbetssätt i samverkan med andra myndigheter och organisationer.
 
David Limpar och Emma Segernäs, som är lokala övningsledare hos AISAB, har tagit fram övningen tillsammans med EKMB.
 
- Att vara övningsledare och stärka ambulanspersonalens egen förmåga är ett viktigt uppdrag. Det känns bra att få utbilda personalen och att de får repetera sina kunskaper. Att tillsammans med EKMB få vara med från start till mål; planera, utbilda och utvärdera övningen, är väldigt utvecklande för oss i våra roller och för verksamheten, summerar David efter övningsdagarna.
 
Emma berättar att de har fått mycket positiv feedback från deltagarna. De är mycket motiverade och lyfter vikten av att få öva ofta.
 
- Det är väldigt givande att få vara instruktör på den här typen av övning och att få se och höra om upplevelserna efteråt. Jag ser fram emot att vi genomför fler övningar inom olika områden, avslutar Emma.
 
Fakta: Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, (EKMB), i Region Stockholm ansvarar för den planering och beredskap som krävs för att hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om drabbade och minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna vid en särskild händelse. (Källa: Vådgivarguiden)

Dela