Gå direkt till textinnehåll

Våra värderingar

Vi har fyra värderingar som genomsyrar det dagliga arbetet för samtliga medarbetare och förtroendevalda i AISAB.

Då AISAB är ett bolag inom Region Stockholm är våra värderingar från Regionens
Uppförandekod.

Ta del av Uppförandekoden för Region Stockholm 

Öppenhet

Insyn och transparens är hörnstenar i offentlig verksamhet eftersom det motverkar maktmissbruk, tydliggör följsamhet mot fattade beslut och ger möjlighet att påverka. Öppenhet hos oss handlar också om att ha ett arbetsklimat där alla får komma till tals och olika åsikter välkomnas.

 

Kompetens

Kompetens är att ha tillräckligt god förmåga för att utföra sina uppgifter, vilket bland annat förutsätter sakkunskap och omdöme. En kompetent organisation tar hänsyn till helheten och utvecklar verksamheten för att resurseffektivt ge service av hög kvalitet. 

 

Pålitlighet

För att förtjäna förtroende ska AISAB ge god och tillförlitlig service som uppfyller invånarnas förväntningar och värnar om skattemedel. En pålitlig verksamhet utför sina uppdrag korrekt och i rätt tid, håller det som har utlovats och bedriver en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Samverkan

Att arbeta tillsammans, internt och externt, är en viktig del i vårt arbetssätt eftersom det bidrar till bättre helhetslösningar. Samverkan handlar bland annat om dialog och delaktighet för att förbättra och utveckla verksamheten och ha en lärande organisation.