Gå direkt till textinnehåll

Stationschef Birgitta

Det ska vara roligt att gå till jobbet

Birgitta Johansson är stationschef för ambulansstationerna Solna och Lidingö och är även chef för enheten för transport av avlidna. Birgitta har arbetat inom i ambulanssjukvården sedan 1981 med några avbrott på sjukhus och hon är även specialistsjuksköterska. 

Vad har du för bakgrund?

- Jag har en bakgrund som sjuksköterska, är specialistutbildad distriktssköterska och har även högskolestudier inom ledarskap och organisation. I min roll som stationschef är jag budgetansvarig och har personalansvaret för medarbetarna på stationerna i Solna och på Lidingö samt för transport och av avlidna. Mitt mål är att skapa en utvecklande arbetsplats och göra det trivsamt att gå till jobbet.

- Jag gillar att jobba med människor. Det är roligt att hjälpa medarbetare att utveckla sina kunskaper och att se dem växa.
En stor och viktig del av mitt arbete handlar om att kommunicera och implementera förändringar.

Information är viktigt

Birgitta delar sin tid mellan de två stationerna i Solna och på Lidingö och till sin hjälp har hon två biträdande stationschefer och en biträdande stationschef på enheten för transport av avlidna. Birgitta ingår i AISABs ledningsgrupp och är har även övergripande samordningsansvar för läkemedel inom AISAB. Uppdraget innebär kontroll, uppföljning och utveckling av AISABs läkemedelshantering för att se till att nya rutiner för läkemedelshantering implementeras och att eventuella avvikelser och förbättringsbehov registreras och handläggs.

– Det är oerhört viktigt att våra medarbetare alltid är uppdaterade på det senaste inom till exempel medicinteknisk utrustning och medicinska behandlingsriktliner, så en stor och viktig del av mitt arbete handlar om att kommunicera och implementera förändringar.

Stationen med flest unika uppdrag

Stationen i Solna har flest unika uppdrag och fordon i AISAB. Förutom akut- och transportambulanser, fordon för särskild prehospital sjukvårdsledning finns intensivvårdsambulanserna (MICU) och enheten för transport av avlidna, som är de enda enheterna i sitt slag i region Stockholm.

- Med våra unika uppdrag i AISAB finns det möjlighet att få utveckling och variation i jobbet, då man kan dela sin arbetstid och jobba med de olika uppdragen. Det är även en fördel för oss i Solna att ha nära till vårt kunskaps- och träningscenter, KTC, som finns i samma hus.

En rolig resa

Birgitta tycker att utvecklingen inom ambulanssjukvården från 1981 fram till idag har varit fantastisk.

– Då var ambulansorganisationen mer en transportorganisation. I dag är vi en verksamhet med specialistutbildad vårdpersonal med en mycket större möjlighet att påverka både vården av patienterna och vår egen arbetssituation. Det har varit en rolig resa.