Gå direkt till textinnehåll

Bli en av oss - kompetenskrav

Hos oss arbetar främst ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en av oss.

I ambulansen jobbar en specialistsjuksköterska och en ambulanssjukvårdare, eller sjuksköterska, som ett team. Ingen dag eller uppdrag är det andra likt. Tillsammans ger ni bästa möjliga vård och omvårdnad i patientens hem, på en olycks- eller skadeplats och under transport. Du möter olika patienter med olika tillstånd i varierande miljöer. Alltifrån multisjuka äldre till förlossningar och nyfödda barn, och utför akuta insatser för att rädda liv vid exempelvis olyckor. På en olycksplats samverkar ni ofta med polis, räddningstjänst och akutläkare. Även transporterna vi gör mellan vårdinrättningar är olika. Från mer anvancerade intensivvårds- och kuvöstransporter till mindre vårdkrävande transporter. 

Krav på utbildning och erfarenhet

Ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska är du medicinskt ansvarig i ambulansen. Du har delegerad rätt att ge läkemedel till patienten och fattar beslut om exempelvis omvårdnadsåtgärder i akuta situationer.

Krav på utbildning och erfarenhet

Specialistsjuksköterska

 • med inriktning ambulansjukvård
 • eller annan lämplig specialistutbildning med minst två (2) års erfarenhet på heltid från ambulans- eller akutsjukvård
 • eller motsvarande kompetens.

Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjuksköterska i förarhytt som framför ambulansen under sommaren.

Som ambulanssjukvårdare ansvarar du bland annat för att framföra ambulansen under utryckningskörning, kommunikation samt för medicinteknisk utrustning. Du har även delegering för syrgasbehandling.

Krav på utbildning och erfarenhet

Undersköterska

 • med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård
 • minst två (2) års erfarenhet som undersköterska, gärna inom akutsjukvård.
 • eller motsvarande kompetens.

Sjuksköterska i ambulans

Vi anställer även grundutbildade sjuksköterskor då det är brist på ambulanssjukvårdare. Du har då titeln sjuksköterska i ambulans och har delegering för vissa läkemedel. 

Krav på utbildning och erfarenhet

Sjuksköterska 

 • legitimerad sjuksköterska och
 • minst ett (1) års erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård på heltid
 • eller motsvarande kompetens. 

Övriga krav för att jobba i ambulans

 • B-körkort och mycket god körvana. 
 • C1 körkortsbehörighet är meriterande.
 • God fysik då tunga lyft med patienter på bår förekommer.
 • Kunna tala och skriva på svenska.

Viktiga förmågor och beteenden

Det är viktigt att du kan skapa trygghet för patienten och ge god omvårdnad. Du behöver ha en empatisk personlighet och kunna bemöta patienter på ett professionellt sätt som inger förtroende.

Du är flexibel, kan ställa om snabbt och växla tempo i jobbet, men behåller ditt lugn i mötet med patienter och anhöriga, även i krissituationer.

Då det är ett självständigt jobb där du löser problem som uppstår måste du snabbt kunna göra rätt avvägningar och samarbeta med kollegor och andra på ett bra sätt.

Kompetenskrav för att arbeta i våra specialfordon

Inom ASIAB har vi olika specialfordon såsom intensivvårdsambulanser, psykiatriambulanser och särskild prehospital sjukvårdsledning. Fordonen är anpassade efter patientens vårdbehov och kräver även en högre kompetens än i akutambulanserna. Gemensamt är att du fördelar din arbetstid mellan att arbeta i akutambulansen och i specialenheterna.

Intensivvårdsambulansen

I intensivvårdsambulansen jobbar en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska/specialistsjuksköterska.

För jobba i intensivvårdsambulansen behöver du ha:

 • arbetat i ambulans i minst 3 år som ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska.
 • D-körkort (buss). AISAB erbjuder utbildning i D-körkort för dig som blir anställd.

Psykiatriambulansen

I psykiatriambulansen arbetar en ambulanssjukvårdare tillsammans med sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård.

För att jobba i psykiatriambulansen behöver du som: 

 • ambulanssjukvårdare ha arbetat i ambulans i minst 5 år. 
 • specialistsjuksköterska ha inriktningen psykiatri och ha arbetat inom psykiatrisk vård i minst 2 år samt ha B-körkort.

Särskild prehospital sjukvårdsledning

I prehospital sjukvårdsledning arbetar en specialistsjuksköterska och en sjukvårdsledare, som är undersköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

För att jobba i prehospital sjukvårdsledning behöver du ha; 

 • arbetat i ambulans i minst 5 år som ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska.

Hur går rekryteringen till?

Vår rekrytering skiljer sig lite åt från den på sjukhusen då test av din fysik och körförmåga ingår i rekryteringsprocessen.

Hur är det att jobba i ambulans?

Se intervjun med våra specialistsjuksköterskor Anna och Victoria som gästade Malou efter tio.

Det blev ett samtal om yrkesrollen, hur det är att arbeta patientnära i en pandemi, risken att utsättas för hot och våld – och så terrorattacken för exakt fyra år sedan. Men också om vad som lockar i att arbeta inom ambulanssjukvården.

- Jag älskar det här jobbet. Att träffa människor i hela spannet av åldrar och händelser. Vi kommer rätt in i deras vardag, säger Anna.