Gå direkt till textinnehåll

Vårdutvecklare och ambulanssjuksköterska Jonas

Här har jag fått möjlighet till utveckling på olika sätt

Jonas Roshage arbetar halvtid som vårdutvecklare på Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter. Den andra halvan av sin arbetstid arbetar Jonas som ambulanssjuksköterska på stationen i Västerort. 

Hur länge har du arbetat på AISAB?

- Jag började 2011 som grundutbildad sjuksköterska på Söderstationen och därefter utbildade jag mig till specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. Sedan jag blev klar med utbildningen sommaren 2012 har jag arbetat som ambulanssjuksköterska på olika stationer, Söder och Vällingby, och idag är jag på station Västerort.

Vad gör du som vårdutvecklare?

- Dels arbetar jag med att utveckla utbildningar och ta fram utbildningsmaterial inför nya förändringar, men även med verksamhetsutveckling av den prehospitala vården på olika sätt. Till exempel har vi implementerat en närakutstyrningsprocess. Vi utreder också möjligheten till att implementera ett nytt triagesystem (NEWS2) och hur man skulle kunna tillämpa det på olika sätt i ambulanssjukvården. 
Det roligaste med mitt jobb är att ena dagen kunna vårda patienter i ambulanssjukvård för att nästa dag få möjlighet att utveckla vården utifrån flera synvinklar.
- Vi arbetar även med revidering av de medicinska behandlingsriktlinjerna där vi har täta möten och samordning med medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) för respektive ambulansvårdgivare och innehållsrevidering, och med de som har expertkunskap inom ett område. Dessutom har vi löpande kontakt med FOA Ambulans (FRAPP-förvaltningen) för att det vi utvecklar ska kunna visualiseras och användas i FRAPP.

Vad är roligast i ditt jobb?

- Det roligaste med mitt jobb är att ena dagen kunna vårda patienter i ambulanssjukvård för att nästa dag få möjlighet att utveckla vården utifrån flera synvinklar. För att kunna utveckla vården krävs det att jag själv kontinuerligt kompetensutvecklar mig, berättar Jonas, vilket är extremt motiverande för mig. Jag blir alltså tvungen att omvärldsbevaka, att läsa in mig på flera olika områden och granska avtal för att kunna utveckla på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt förutsättningar.

Varför har du valt att jobba på AISAB?

- Från början för att det är ett regionägt bolag, alltså en säker och trygg anställning, men senare har det berott på de möjligheterna jag fått till egen utveckling under åren. Jag har löpande fått kompetensutveckling som exempelvis olika utbildningskoncept för prehospital vård som A-HLR barn, A-HLR vuxen och AMLS.

- 2014 fick jag möjlighet att ingå i instruktörssjuksköterskegruppen på AISAB och fick ganska direkt en instruktörsutbildning i A-HLR för barn. I kombination med det har jag periodvis även haft olika ansvarsområden på stationen såsom ansvar för packplan för ambulans, förrådsbeställning, garage och tvätthallsansvar. När KTC öppnade 2017 erbjöds jag möjligheten att arbeta i rollen som vårdutvecklare och har med stor ödmjukhet arbetat med det sedan dess.