Gå direkt till textinnehåll

Bli en av oss

Hos oss arbetar främst ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en av oss.

I ambulansen jobbar en specialistsjuksköterska och en ambulanssjukvårdare (eller sjuksköterska) som ett team. Ingen dag eller uppdrag är det andra likt. Du möter olika patienter med olika tillstånd i varierande miljöer. Alltifrån multisjuka äldre till förlossningar och nyfödda barn, och utför akuta insatser för att rädda liv vid exempelvis olyckor. Även transporterna vi gör mellan vårdinrättningar är olika. Från mer anvancerade intensivvårds- och kuvöstransporter till mindre vårdkrävande transporter. 

Krav på utbildning och erfarenhet

Ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska är du medicinskt ansvarig i ambulansen. Du har delegerad rätt att ge läkemedel till patienten och fattar beslut om exempelvis omvårdnadsåtgärder i akuta situationer.

Krav på utbildning och erfarenhet

Specialistsjuksköterska

 • med inriktning ambulansjukvård
 • eller annan lämplig specialistutbildning med minst två (2) års erfarenhet på heltid från ambulans- eller akutsjukvård
 • eller motsvarande kompetens.

Ambulanssjukvårdare

Som ambulanssjukvårdare är du den som ansvarar för att köra ambulansen när det är utryckning. Du ansvarar även för den tekniska utrustningen i ambulansen och har delegering för syrgasbehandling.

Krav på utbildning och erfarenhet

Undersköterska

 • med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård
 • minst två (2) års erfarenhet som undersköterska, gärna inom akutsjukvård.
 • eller motsvarande kompetens.

Sjuksköterska i ambulans

Vi anställer vi även grundutbildade sjuksköterskor då det är brist på ambulanssjukvårdare och då det är ett krav i våra sjukvårdstransporter. Du har då titeln sjuksköterska i ambulans. 

Krav på utbildning och erfarenhet

Sjuksköterska 

 • legitimerad sjuksköterska och
 • minst ett (1) års erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård på heltid
 • eller motsvarande kompetens. 

Övriga krav för att jobba i ambulans

 • B-körkort och mycket god körvana. 
 • God fysik då tunga lyft med patienter på bår förekommer.
 • Kunna tala och skriva på svenska.

Viktiga egenskaper

Förutom rätt utbildning och erfarenhet behöver du även ha rätt egenskaper

Det är viktigt att du kan skapa trygghet för patienten och ge god omvårdnad. Du behöver ha en empatisk personlighet och kan bemöta medmänniskor på ett professionellt sätt som inger förtroende.

Du är flexibel och gillar variation och tempo i jobbet, men behåller ditt lugn i mötet med patienter och anhöriga även i krissituationer.

Då det är ett självständigt jobb där du löser problem som uppstår måste du kunna göra rätt avvägningar snabbt och samarbeta med kollegor och andra på ett bra sätt.

Hur går rekryteringen till?

Vår rekrytering skiljer sig lite åt från den på sjukhusen då test av din fysik och körförmåga ingår.

Stationschef har anställningsintervju med en kvinnlig sökande.

Hur är det att jobba i ambulans?

Se intervjun med våra specialistsjuksköterskor Anna och Victoria som gästade Malou efter tio.

Det blev ett samtal om yrkesrollen, hur det är att arbeta patientnära i en pandemi, risken att utsättas för hot och våld – och så terrorattacken för exakt fyra år sedan. Men också om vad som lockar i att arbeta inom ambulanssjukvården.

- Jag älskar det här jobbet. Att träffa människor i hela spannet av åldrar och händelser. Vi kommer rätt in i deras vardag, säger Anna.