Gå direkt till textinnehåll

Vårt erbjudande

Vi är ett unikt bolag i ambulanssjukvården. Det ger dig unika fördelar att arbeta hos oss.

Det är tryggt att arbeta i ett bolag som är en del av Region Stockholm. Vi kan erbjuda värdefulla förmåner och justa villkor. Här finns det även möjlighet för dig att växa och utvecklas och bidra till att utveckla framtidens ambulanssjukvård redan idag. 

Semester

Semesterlagen ger alla som arbetar hela året rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får 31 semesterdagar per år när du har fyllt 40 år och 32 semesterdagar du fyller 50 år. Du får dessutom ta ut semester redan samma år som du blir anställd och börjar tjäna in den. Om du har timlön tjänar du antingen in betalda semesterdagar eller får semesterersättning. Semesterersättningen är din timlön uppräknat med 12 %.

Föräldraledighet - Extra ersättning 

Om du tar föräldraledigt kan du när du har arbetat hos oss i minst 6 månader få ett föräldrapenningtillägg. Har du en lön som överstiger Försäkringskassans tak för sjukpenninggrundande inkomst kan du även få extra ersättning, så kallad föräldralön. Föräldralönen fyller ut skillnaden mellan det högsta beloppet för föräldrapenning och 77,6 procent av lönebortfallet.

Friskvård

För att du som medarbetare ska må bra och ha ett hållbart arbetsliv erbjuder vi alla medarbetare med månadslön ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Du har även fri tillgång till gym på våra ambulansstationer. Varje termin arrangerar vi även en rad olika friskvårdsaktiviteter för att främja fysisk och psykosocial hälsa. Som anställd på AISAB får du även förmånliga rabatter på olika träningsanläggningar i Stockholmsområdet.

Fri sjukvård

Som medarbetare erbjuds du fri sjukvård vid läkarbesök och annan sjukvårdande behandling inom öppenvården. Vi ersätter kostnader för vård upp till högkostnadsskyddet.

Vid sjukdom

Om du skulle bli långvarigt sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med dag 90 i sjukperioden. Om du dessutom har en lön som överstiger Försäkringskassans tak får du en kompletterande sjuklön. Sjuklönen fyller ut skillnaden mellan det högsta beloppet för sjukpenning och 77,6 procent av lönebortfallet.

Försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall

Som anställd hos oss omfattas du även av olika kollektivavtalade försäkringar. Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Förmånligt pensionsavtal

Sedan 1 januari har vi ett nytt förmånligt tjänstepensionsavtal (AKAP-KR) där 6 procent av din pensionsgrundande årslön avsätts till pension. För löner över 44 375 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) avsätts 31,5 procent, upp till maxgränsen på 30 inkomstbasbelopp.

Löneväxling

Du har även möjlighet att löneväxla, det vill säga att du kan avsätta en del av din lön före skatt till en pensionsförsäkring. Utöver det belopp du löneväxlar får du dessutom ett tillägg på 7 procent från AISAB.

Utvecklingsmöjligheter

Vi är en organisation med många olika ansvarsområden vilket ger goda möjligheter att utvecklas inom olika roller och uppgifter. Det kan vara lärande genom utökat ansvar eller att delta i olika uppdrag eller projekt. Du kan också välja att fördjupa din kompetens inom den egna rollen. Vi erbjuder interna och externa utbildningar samt föreläsningar bland annat på vårt Prehospitala KTC. För grundutbildade sjuksköterskor finns det även goda möjligheter att få studera med lön till ambulanssjuksköterska.

AISAB är en excellent och jämställd arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning.

Gedigen introduktionsutbildning

För en trygg och bra start i ambulansen får du en gedigen introduktionsutbildning.

Introduktionen anpassas efter din kompetens inom ambulanssjukvården. Saknar du erfarenhet är utbildningen på 10 veckor.  

Introduktionen innehåller bland annat;

  • ambulanssjukvårdens medicinska behandlingsriktlinjer
  • träning i att köra ambulans under utryckning
  • lyft- och bärteknik
  • radiokommunikation
  • praktik i ambulans
  • PS - prehospital sjukvårdsledning
  • CBRNE.