Gå direkt till textinnehåll

Forskning

Syftet med forskning är att producera ny kunskap.

FoUUI är forskning när den tillämpas utifrån vetenskapliga metoder, drivs eller handleds av vetenskapligt skolade personer, när resultaten görs allmänt tillgängliga och publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Syftet med forskning är att producera ny kunskap.

Varje år har den prehospitala akutsjukvården i Region Stockholm 230 000 patientuppdrag. AISAB står för cirka 45 procent av alla uppdrag inom regionen. I den prehospitala akutsjukvården finns stora möjligheter att snabbt sätta in medicinska åtgärder som leder till säkrare vård, effektivare vårdprocesser och bättre resultat av behandlingar.

Forskning på AISAB

AISABs enhet för forskning-, utveckling-, utbildning- och innovation (FoUUI) arbetar för att förbättra verksamheten genom klinisk forskning, utveckling och implementering av resultaten. Allt med patientnyttan och patientsäkerhet i fokus. Enheten samarbetar med Akademisk ambulans och andra vårdinstanser samt lärosäten. AISAB är idag knuten till Karolinska Institutet Södersjukhuset. 

Vår vision är att vara ledande inom forskning och utveckling av den prehospitala akutsjukvården. Vårt framtidsmål är att bli en Universitetssjukvårdsenhet i Region Stockholm.

Våra forskningsområden

AISABs kliniska och forskningsmässiga profilområden är akutsjukvård för patientstyrningsprocesser och precisionsmedicin. 

Möt våra forskare

På AISAB finns två medarbetare som är aktiva inom forskningen, en docent och en är doktor. De kombinerar forskning med andra uppdrag.

Publikationer

Varje år publicerar våra forskare vetenskapliga artiklar inom området prehospital akutsjukvård. På sidan publikationer kan du ta del av artiklar från de senaste tre åren.

Kontakt

Veronica Vicente

Chef FoU