Gå direkt till textinnehåll

Innovation

Innovation kan vara allt ifrån revolutionerande idéer till att du av en tillfällighet kommer på en lösning på ett problem.

Det handlar om att framgångsrikt ta fram och föra in nya sätt att arbeta och samverka eller nya produkter som väsentligt förbättrar kvaliteten den vård vi ger eller den utrustning vi använder.

Innovation är en viktig del av utvecklingen inom AISAB, där patienternas behov står i fokus. Vi vill ta tillvara på goda idéer och stödja medarbetare och samverka med andra vårdgivare, lärosäten och företag i utveckling av nya tjänster och produkter.

Som en del av Region Stockholm ingår AISAB i regionens samordningsgrupp för innovation. Samordningsgruppens uppgift är att bereda och ta fram förslag till beslut om gemensamma satsningar inom innovationsområdet i regionen.

Har du en bra ide?

Många innovationer är resultatet av idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården, men också bland företag och innovatörer, som har kommit på hur det arbetet skulle kunna förbättras till nytta för patienterna.

Har du också en idé du vill förverkliga? På Region Stockholms webbplats finns allt du behöver veta för att ta din idé vidare.

Kontakt

Veronica Vicente

Chef FoU