Gå direkt till textinnehåll

Utveckling

Utveckling är när nya kunskaper används för att utveckla nya eller förbättra nuvarande arbetssätt, vårdprocesser, IT-system och produkter.

Syftet med utveckling på AISAB är att förbättra den prehospitala akutsjukvården genom att tillämpa ny kunskap.

I flera utvecklingsprojekt samarbetar vi med andra aktörer från vården, myndigheter, högskolor och lärosäten som:

  • Standardiserat vårdförlopp sepsis  – Regional och nationell nivå  
  • Standardiserat vårdförlopp trycksår
  • Vård vid extraordinära händelser (Covid-19) 

Det kan även vara att vi bedriver egna  utvecklingsprojekt för att vidareutveckla arbetssätt som:

  • Intranätet AISABnet – den digitala arbetsplatsen
  • Kvalitetsutveckling kopplat till kvalitetsindikatorer

Kontakt

Veronica Vicente

Chef FoU