Gå direkt till textinnehåll

Samverkan med samhällsnyttiga aktörer

Samverkan

Inom regionens prehospitala vård finns idag flertalet vårdgivare som samverkar genom regionens Prehospitala kunskaps- och kliniskt träningscenter.

På KTC kan vårdgivarna tillsammans med Akademisk ambulans vidareutveckla utbildningar för att säkerställa utbildningsbehovet. Målsättningen är att etablera samverkan med ytterligare aktörer. 

Några av våra samverkanspartners

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens prehospitala enhet (HSF)

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB)

Prioriterings- och dirigeringstjänsten (SOS Alarm)

Prehospitala vårdgivare

Falck ambulans AB

Samariten Ambulans AB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Capio Akut- och Jourläkarbilar  

Andra samverkanspartners

Räddningstjänsten

Polisen

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

Högskolor och lärosäten

Akademisk ambulans

Karolinska Institutet Södersjukhuset

Södersjukhuset KTC

Kungliga Tekniska Högskolan

Sophiahemmet Högskola