Gå direkt till textinnehåll

Vårdutveckling med patientnyttan i fokus

Vårdutveckling

Förutom utbildning och träning arbetar Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter med vårdutveckling med patientnyttan i fokus.

Målsättningen är att KTCs verksamhet ska utgå ifrån forskning, utveckling och innovation samt att skapa samarbete med andra vårdgivare inom prehospital vård och andra aktörer som möjliggör att de kan ge bästa möjliga vård. Arbetet med vårdutveckling kan effektivisera vårdflöden och strukturerade vårdprocesser, ofta med stöd av tekniska lösningar. 

De vårdutvecklare som arbetar på KTC har en lång erfarenhet av att arbeta i ambulansen och har en hög kompetens inom ambulanssjukvård. Det ger dem en unik förståelse för verksamheten, patienternas situation och kollegornas arbetsmiljö.

Vårdutvecklarna arbetar främst med att utveckla utbildningsinsatser utifrån de medicinska behandlingsriktlinjerna, implementering av personcentrerad vård och digitalisering inom den prehospitala vården. Ett exempel är utveckling är en kostnadseffektiv övervakningsteknik med Bluetooth som kan användas i situationer med många skadade. 

Vi samarbetar med:

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens prehospitala enhet
  • andra vårdgivare inom den prehospitala vården
  • Akademisk ambulans
  • den kommunala sjukvården. 

"Vi vill gärna undvika att bra idéer faller bort, det är lätt hänt när du som medarbetare är ute i driften. Skicka gärna in dina förbättringsförslag till KTC."

Jonas Roshage Vårdutvecklare KTC

Kunskapsstöd

Den som arbetar i vården fattar många beslut. De ska bygga på evidensbaserad kunskap. Här samlar vi information för er som arbetar inom den prehospitala vården som stöd i ert arbete.