Gå direkt till textinnehåll

Utbildning och träning

Utbildning och träning

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC) erbjuder medicinska, kliniska och katastrofmedicinska utbildningar samt övningar.

Idag erbjuds hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare ett flertal utbildningar på KTC och utbudet utvecklas ständigt. Utbildningsaktiviteterna ges av erfarna utbildningsledare som även arbetar kliniskt inom den prehospitala vården. 

Via digitala tjänster eller på plats i våra lokaler kan våra utbildningsledare ge prehospitalt inriktade utbildningar och stödja inlärning utifrån olika aktiviteter.

Lärtorget

Om Lärtorget

Lärtorget är en lärplattform för de utbildningar som KTC anordnar för prehospitala vårdgivare inom Region Stockholm.

I Lärtorget kan man ta del av både e-utbildningar och få information om fysiska utbildningar.

För dig som vårdgivare

I Lärtorget kan alla prehospitala vårdgivare i Region Stockholm ta del av aktuella utbildningar. Ni anmäler deltagare och följer upp genomförda utbildningar direkt i Lärtorget.

Har du som vårdgivare frågor om Lärtorget kontaktar du KTC. 

För dig som kursdeltagare

Du som har blivit inbokad på en utbildning får en inbjudan med all information du behöver till din e-postadress. I inbjudan finns datum, tider, adress och annan viktig information. 

Har du problem att logga in på Lärtorget kontaktar du KTC. 

Exempel på utbildningar som genomförs på KTC

Farliga ämnen / CBRNE

Farliga ämnen eller CBRNE omfattar alla ämnen som kan vara skadliga för människor och står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva ämnen. I sämhället behövs en beredskap för att kunna hantera händelser med denna typ av ämnen. Dessa kurser är en del i att stärka denna beredskap inom den prehospitala verksamheten i Region Stockholm. 

Pågående dödligt våld (PDV)

Utbildningen förbereder dig på hur vi agerar och hanterar allt det som ständigt pågår omkring oss när vi är ute i driften. Omvärldsbevakad heldag med föreläsningar kring ämnet pågående dödligt våld med antagonistisk händelse.

Kvalitetssäkringsdag AKVA

En årlig utbildningsdag för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Stockholms prehospitala vårdgivare. AKVA syftar till att kvalitetssäkra den patientvård som utförs och att läkemedelsbehandling enligt generella direktiv utfärdade av medicinskt ledningsansvarig läkare hos respektive vårdgivare sker på ett patientsäkert sätt.

Akut omhändertagande av suicidbenägen person (AOSP)

En heldagsutbildning som tar upp riskfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmord. Du får lära dig hur du kan hjälpa den som är i psykisk nöd. Utbildningen tar upp bemötande i en akut situation, rättigheter och skyldigheter samt vilka lagar som gäller. Du får också reflektera över orsaker och lösningar i konkreta fallbeskrivningar som du diskuterar med övriga deltagare.

Prehospital sjukvårdsledning (PS)

Är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept som baseras på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet omfattar allt från olyckor i vardagen till större katastrofer. Under utbildningen genomför du föreläsningar och träning i rollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Prehospital EKG-utbildning

En heldagsutbildning som består av omväxlande föreläsningar och övningar i grupp utifrån vedertagen struktur för tolkning av 12-avlednings-EKG och telemetri.

KTC har utbildningslokaler i Solna och Årsta

I Solna finns ett antal föreläsningssalar med kapacitet för 10 - 50 deltagare. Det finns även stora lokaler med multifunktionella simuleringsmiljöer för akuta situationer där deltagarna kan genomföra praktiska övningar utifrån flera scenarion. Samtliga lokaler är anpassningsbara för att variera och att ge varje övningstillfälle goda förutsättningar för att vidareutveckla lärandet.

Det finns även möjlighet till klinisk träning med patientsimulatorer, teknisk apparatur och sjukvårdsmaterial. Bland annat finns SimMan 3G som är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Övrig utrustning är A-HLR-utrustning för hjärt- och lungräddning till vuxna och barn, RQI-program för att träna livräddande HLR-färdigheter, radioutrustning, trafiksimulator samt övningsambulanser.

I Årsta har KTC nya lokaler som främst är anpassade för teoretisk utbildning. Det finns tre föreläsningssalar för 12-60 deltagare med storbildsskärmar och annan teknisk utrustning. I utbildningslokalerna finns utrustning för att genomföra övningar inom bland annat A-HLR och CBRNE (farliga ämnen).

Det är främst medarbetare inom Region Stockholms prehospitala vård som kan genomföra utbildningsaktiviteter inom KTC. Dessa vårdgivare och andra samverkanspartners kan ta del av, eller har möjlighet att själva arrangera utbildningar, föreläsningar och praktiska övningar i lokalerna.