Gå direkt till textinnehåll

Utbildningar inom prehospital vård för hela Region Stockholm

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter

På uppdrag av Region Stockholm bedriver AISAB ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC). 

Träningscentret finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i jobbet. Varje år utbildas cirka 1 000 medarbetare i KTCs lokaler i Solna och Årsta.

Med moderna och kvalitetssäkrade utbildningskoncept bidrar KTC till en god, säker och personcentrerad vård som i sin tur ger en ökad patientsäkerhet. KTC skapar möjligheter till lärande och kunskapsutveckling samt möjliggör en samverkan mellan vårdgivarna inom Regions Stockholms prehospitala vård och övriga samarbetspartners.