Gå direkt till textinnehåll

Utbildningar inom prehospital vård för hela Region Stockholm

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter

På uppdrag av Region Stockholm bedriver AISAB ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC). 

Träningscentret finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i jobbet. Varje år utbildas cirka 1 000 medarbetare i KTCs lokaler i Solna och Årsta.

Med moderna och kvalitetssäkrade utbildningskoncept bidrar KTC till en god, säker och personcentrerad vård som i sin tur ger en ökad patientsäkerhet. KTC skapar möjligheter till lärande och kunskapsutveckling samt möjliggör en samverkan mellan vårdgivarna inom Regions Stockholms prehospitala vård och övriga samarbetspartners.

Våren på KTC

Istället för att ställa in- nu ställer vi om!

Under våren 2021 fortsätter KTC att utveckla det digitala kursutbudet. 
Bland annat är Prehospital EKG-tolkning tillbaka i kursutbudet, nu i digital form.

Läs mer om våra digitala utbildningar under utbildning och träning. 

 

Utbildning och träning

På plats eller via digitala tjänster kan våra utbildningsledare ge er prehospitalt inriktade utbildningar. Utbildningslokalerna har föreläsningssalar för teori och praktiska övningar. Det finns även möjlighet att utforma anpassningsbara multifunktionella simuleringsmiljöer.

Vårdutveckling

Förutom utbildning och träning arbetar Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter med vårdutveckling med patientnyttan i fokus. Arbetet med vårdutveckling kan effektivisera vårdflöden och strukturerade vårdprocesser, ofta med stöd av tekniska lösningar. 

Samverkan

Vårdgivarna och samarbetspartners kan ta del av, eller själva arrangera utbildningar, föreläsningar och praktiska övningar vid träningscentret.

Välkommen att kontakta oss. Här hittar du kontaktuppgifter, adresser och kartor till KTC i Solna och Årsta.