Gå direkt till textinnehåll

Patienten i fokus

Mer om ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård är akut sjukvård som vanligtvis utförs:

  • i hemmet
  • på en arbetsplats
  • på en olycksplats
  • eller i ambulansen på väg till ett sjukhus.

Ambulanserna bemannas med en sjuksköterska och undersköterska som båda har specialistutbildning. I ambulansen finns det avancerad medicinsk utrustning så att ambulanspersonalen kan göra en korrekt bedömning, ge god vård och eventuellt påbörja en behandling. Exempelvis finns det utrustning för att:

  • övervaka och registrera ditt fysiska tillstånd
  • underlätta din andning
  • ge läkemedel
  • behandla skador på kroppen
  • utföra hjärt- och lungräddning
  • stoppa yttre blödningar.