Gå direkt till textinnehåll

Våra ambulanser och fordon

AISABs utrycknings- och transportfordon är anpassade efter dina behov som patient.

Inom AISAB har vi olika fordonstyper för att på bästa sätt kunna möta patienternas behov. Det kan vara utryckningsfordon, med bårar och medicinsk utrustning, eller transportfordon för de patienter som inte är akut sjuka men som behöver vård och övervakning på väg mellan två sjukhus. Det kan också vara fordon som snabbt behöver vara på plats för att leda insatser vid en allvarlig olycka.

Fordon och uppdrag:

  • 90 ambulanser och fordon
  • 108 000 uppdrag för ambulanser
  • 2 495 uppdrag för särskild prehospital sjukvårdsledning
  • 845 uppdrag för intensivvårdsambulanser
  • 5 233 transporter av avlidna.