Gå direkt till textinnehåll

Rebecka Rubenson-Wahlin

Det viktigt att forskning leder till att förbättra vården rent konkret för våra patienter.

Rebecka forskar i huvudsak inom området akutsjukvård med fokus på prehospital akutsjukvård, men har också vissa projekt inom anestesi och intensivvård. Hennes avhandling handlade om prehospital traumasjukvård.

Innan Rebecka började forska arbetade hon som sjuksköterska inom akutsjukvården, framförallt på Södersjukhusets akutmottagning, samt som sjuksköterska inom ambulansen på AISAB och Samariten. Efter avslutad läkarutbildning har Rebecka framförallt arbetat inom verksamhetsområdena, anestesi och intensivvård på Södersjukhuset, där hon huvudsakligen arbetar.

Det som fick Rebecka att börja forska var att hon alltid tyckt att det är spännande att få fördjupa sig inom olika områden. När hon såg att man kan faktiskt kan bidra till att utveckla vården på ett konkret sätt med genomtänkta forskningsprojekt, var det som att slå två flugor i en smäll. Att det just blev prehospital vård är för att det är ett så spännande område och det finns så mycket dom går att fortsätta utveckla.För Rebeckas del är det viktigt att forskning leder till att förbättra vården rent konkret för patienterna.

Det finns inga vanliga dagar för Rebecka, de dagar hon arbetar på anestesin eller IVA handlar det om kliniskt patientnära. De dagar hon ägnar sig åt sitt uppdrag på AISAB handlar det om allt ifrån att skriva ihop ansökningar till forskningsanslag, strategiska möten till handledning av studenter både på grund- och avanceradnivå som magisterstuderande och doktorander. Rebecka undervisar också läkarstudenter, ST-läkare och personal på AISAB (AMLS,PHTLS).

Ett kännetecken för de projekt Rebecka driver eller engagerar sig i är att de ska vara kliniskt applicerbara.
 

Avhandlingar

Prehospital care of severely injured trauma patients : studies on management, assessment, and outcome
 

Publikationer

Ta del av Rebecka Rubenson-Wahlins publikationer i PubMed

Senaste publikation

Titel: Delayed Neurosurgical Intervention in Traumatic Brain Injury Patients Referred From Primary Hospitals Is Not Associated With an Unfavorable Outcome.
Författare: Grevfors N, Lindblad C, Nelson DW, Svensson M, Thelin EP, Rubenson Wahlin R

Rebecka Rubenson-Wahlin

Rebecka Rubenson-Wahlin

Ambulansläkare med uppdrag inom AISABs enhet för FoUUi, specialist i anestesi och intensivvård, Med. Dr.

Möt våra andra forskare