Gå direkt till textinnehåll

Veronica Vicente

Mitt stora forskningsintresse är patietnstyrningsprocesser och presitionsmedicin  inom prehospital akutsjukvård.

Veronica har arbetat som sjuksköterska sedan 1992, då hon tog examen vid Röda Korsets sjuksköterskeutbildning i Stockholm. Sedan sin sjuksköterskeexamen har hon hunnit ta specialistsjuksköterskeexamen inom områdena smärta och ambulans, barn och anestesi. I januari 2013 disputerade hon med sin prehospitala forskning om geriatrisk patientstyrning och blev docent 2020.

Människor har alltid stått i centrum för Veronica. Efter nio år på barnintensiven, barnanestesin och neonatalkliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus, började hon som ambulanssjuksköterska och forsknings- och utvecklingssköterska på AISAB för att senare tillträda som chef för enheten för forskning, utveckling, utbildning och innovation.

– Jag tycker om att hjälpa människor, säger Veronica, sen är jag nyfiken av naturen och vill hitta svar. Att jag har en fot i ambulanssjukvården och har arbetat som ambulanssjuksköterska och förstår hur det är att jobba på fältet är en styrka i min forskning, konstaterar hon.

Veronica är ett bra exempel på hur viktig kompetensen inom sjukvården är för att utveckla nya metoder som kan hjälpa medarbetarna i deras praktiska arbete för att hela tiden förbättra patientomhändertagandet. Hon är också ett bra exempel på de möjligheter som finns till vidareutbildning för medarbetare inom AISAB.

Rätt patient till rätt plats

Tidigare transporterades merparten av alla patienter med ambulans till akutmottagningen oavsett hur allvarliga deras skador var. En del av de här transporterna involverar äldre personer (65+) med lätta eller kroniska sjukdomstillstånd. Beroende på hur de mår så kan få komma till specialistsjukvård direkt istället för att hamna på en akutmottagning.

Veronicas avhandling bygger på projektet Gepard – Geriatriska (äldre) patienters rätt till adekvat destination. Avhandlingen skapade en modell och ett bedömningsinstrument som hjälper ambulanspersonal att styra patienter till rätt vårdnivå utan att behöva åka till en akutmottagning.

– Syftet med studien var att se om det gick att ge ambulanspersonalen verktyg som kunde underlätta i deras bedömning och på så sätt se till att patienterna kom snabbare till rätt vårdinstans och fick rätt behandling med kortare väntan, berättar Veronica.

Avhandlingar

The Use of a Prehospital Decision System in the Emergency Medical Service – The acute emergency chain for geriatric patients

Publikationer

Ta del av Veronicas Vicentes publikationer i PubMed

Senaste publikationer

Erfarenheter av att använda videostöd i ambulanssjukvård för sjuksköterskor

Titel: ”Experience of using video support by prehospital emergency care physician in ambulance care - an interview study with prehospital emergency nurses in Sweden”

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att använda videostöd i kommunikationen med det bakre läkarstödet inom ambulanssjukvården.

Författare: Veronica Vicente, Anders Johansson, Magnus Selling, Johnny Johansson, Sebastian Möller och Lizbet Todorova.

Erfarenheter av att använda videostöd i ambulanssjukvård för läkare

Titel: The Experience of Using Video Support in Ambulance Care: An Interview Study with Physicians in the Role of Regional Medical Support

Syftet med studien är att belysa det bakre läkarstödets (läkarnas) erfarenhet av att använda videostöd i kommunikationen med ambulanssjuksköterskan inom ambulanssjukvård.

Författare: Veronica Vicente, Anders Johansson, Bodil Ivarsson, Lizbet Todorova, Sebastian Möller.

Veronica Vicente

Chef FoU

Möt våra andra forskare