Gå direkt till textinnehåll

Psykiatriambulans (PAM)

Vi har fordon som är särskilt utrustad för att ta hand om psykiatriska akutlarm.

I Region Stockholm finns två psykiatriambulanser (PAM) som är tillgängliga varje dag mellan klockan 11.00 och 03.00.

I psyikatriambulansen arbetar två sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatrisk vård och en ambulanssjukvårdare. Medarbetarna gör bedömningar i hemmet, på annan plats eller i fordonet, av patienter som drabbats av akut psykisk ohälsa.

I fordonen finns ingen bår, som i vanliga ambulanser, utan istället finns stolar för samtal med patienten och ibland med närstående.

Sidobild på psykiatriambulans utomhus.

Psykiatriambulans står utanför psykiatriakuten på St: Göran.

Sidobild på psykiatriambulans utomhus med sidodörren öppen.

Se filmen om psykiatriambulansen

2015 startade vi enheten PAM tillsammans med Norra Stockholms Psykiatri. Det är en ambulans som enbart hanterar akuta patientärenden. I ambulansen, finns ingen bår, men istället har besättningen tillgång till ett journalsystem för att snabbare kunna hjälpa personen i nöd. Hör psykiatrisjuksköterskorna Kari och Åsa samt ambulanssjukvårdaren Annika,  som berättar mera om hur det är att arbeta i psykiatriambulansen.